Kde jsem: Úvodní strana » Aktuality » Omluva za nepřesnou informaci o Rusku

Omluva za nepřesnou informaci o Rusku

  

  

V úterý 27.12.2011 nám byly doručeny dopisy od právního zástupce Mgr. Olléové s výzvou k omluvě za údajné snížení její důstojnosti a vážnosti ve společnosti. V opačném případě bude podána žaloba na ochranu osobnosti k soudu.

  

  

V našem Otevřeném dopise ze dne 1.12.2011 jsme uvedli neověřené tvrzení, že pochybujeme o možnosti uchovnit v Rusku zvíře s předkusem bez porušení jejich pravidel. Poté, co byla celá záležitost rozvířena, jsme tuto informaci ověřili přímo u tamních kynologických činovníků. K našemu překvapení nejsou v Rusku stanoveny striktní podmínky pro uchovnění bulteriéra. Je tedy možné chovat i na psovi s tak vážnou vadou, jakou je podle řádů KABT předkus.

Omlouváme se proto čtenářům i Mgr. Hedvice Olléové za uvedení neověřené informace o podmínkách chovnosti bulteriéra v Rusku.

Přes výše uvedené ovšem trváme na podstatě svého dopisu - paní Hedvika Olléová cíleně obešla pravidla a řády Klubu anglického bulteriéra a odchovala vrh s ruskými průkazy původu na vlastní, v Česku neuchovnitelné feně. 

Byť jsme si vědomi, že zřejmě nedošlo k porušení právních předpisů, z etického hlediska považujeme takové chování představitele Klubu za neomluvitelné. Jsme toho názoru, že Mgr. Olléová sama snížila svou vážnost a důstojnost ve společnosti tím, že vědomě jednala proti smyslu pravidel organizace, jejímž je funkcionářem.

Až dosud jsme se domnívali, a stále si myslíme, že KABT je demokratické seskupení lidí spojených láskou k bulteriérům s možností veřejně vyjádřit svůj názor. Velmi nás proto překvapilo, že Mgr. Hedvika Olléová místo jakéhokoliv vysvětlení přistoupila rovnou k řešení věci právní cestou.

Pokud jsou v našem dopise nepravdy, jak paní Olléová prostřednictvím svého právního zástupce tvrdí, vyzýváme ji, ať na ně poukáže a zároveň veřejně vysvětlí a obhájí před členy KABT, kteří ji zvolili, své jednání. Jestliže tak učiní, jsme připraveni se omluvit v plném rozsahu. V opačném případě trváme na tom, že by měla uznat svou chybu a odstoupit z funkce ve výboru Klubu anglického bulteriéra.Archiv aktualit »