Kde jsem: Úvodní strana » Aktuality » Dopis člena Klubu anglického bulteriéra

Dopis člena Klubu anglického bulteriéra

  

Vzhledem k tomu, že ne všichni vědí, o co jde, velmi krátce shrnu:

Na jaře odchovala štěňata paní Olléová - funkcionářka Klubu - po feně Aphrodite the Joker. Až potud je zdánlivě vše v pořádku. Zásadní problém je ale v tom, že tato fena má předkus - čili vadu, pro kterou nemůže být a nikdy nebude uchovněna podle pravidel Klubu anglického bulteriéra. Paní Olléová ale prokázala vysokou kreativitu a nadprůměrnou schopnost ohýbat předpisy a nařízení dle svých potřeb a tento problém radikálně vyřešila: fenu fiktivně uchovnila v zahraničí a štěňata odchovaná v Česku paní Olléovou mají ve jméně ruskou chovatelskou stanici.

Představenstvo Klubu se tváří, že existují "větší" a "menší" prohřešky, a jestliže se někteří členové dopouštějí těch "větších", pak funkcionáři může být bez následků prominut ten "menší". Od člena výboru očekávám dodržování VŠECH pravidel, dokonce i těch nepsaných! Není možné celou věc zamést pod koberec, jak se o to představenstvo snaží!!

Člen výboru je sice námi zvolen, ale to z něj nedělá nepostižitelného nadčlověka, který může veřejně zpochybňovat morálku těch, kdo vyjádřili nesouhlas s jeho jednáním.

Domnívám se, že tento čin, pokud přímo neporušuje řády a pravidla KABT, je velmi nemorální a vrhá špatné světlo na slušné a poctivé chovatele bulteriérů, kteří nepodvádějí. Z toho důvodu jsem považovala za nutné napsat dopis Klubu a veřejně tak vyjádřit svůj (náš) názor.

Výše zmíněný dopis zde přetiskuju a velmi prosím všechny členy Klubu s vlastním rozumem, aby se nechovali jako mlčící tupé ovce vhodné jen k placení členských příspěvků, ale aktivně vyjádřili svůj názor! Email o dvou větách nebo SMS adresované výboru Klubu jistě postačí.

  

Cituji:

""

V době emailů a internetového připojení je poměrně neobvyklé posílat „Otevřený dopis", přesto prosím, aby níže sepsaná emailová pošta byla za otevřený dopis považována.

Tento email byl odeslán Dozorčí radě KABT, představenstvu Klubu, jeho předsedovi a osobně paní Olléové, jíž se týká.

Žádám také o jeho zveřejnění na webu Klubu anglického bulteriéra v plném znění.Ctěná Dozorčí rado, vážené představenstvo, členové!

Před časem rozhýbala stojaté vody chovu bulteriéra v Česku aféra okolo vrhu feny Aphrodite the Joker v majetku paní Mgr. Hedviky Olléové. 

Nechci tady dlouhosáhle polemizovat o smyslu a podstatě této akce, ani o tom, zda byly
porušeny klubové řády a předpisy. Pokud nebyly přímo porušeny, byly zcela bezpochyby cíleně a vědomě obejity! A to voleným členem představenstva Klubu a takto veřejným představitelem celé obce majitelů, chovatelů a milovníků plemene bulteriér.

Na základě informací ruských přátel a chovatelů si ovšem dovolím veřejně zapochybovat o možnosti uchovnit výše zmíněné zvíře v Rusku bez porušení jejich pravidel.
V této zemi totiž platí pro bulteriéry ještě tvrdší podmínky a požadavky na zuby než u nás. Nevěřím proto, že je možné zde legálně uchovnit fenu, která nejenže z Česka směrem na východ nebyla dál než na Slovensku, ale především má předkus - čili vážnou, z chovu vyřazující vadu skusu.

Bohužel, není v mé kompetenci zjistit podrobnosti k danému případu přímo u uchovňujícího klubu, a upřímně řečeno, nevěřím, že by současný KABT projevil velké odhodlání toto zajistit a ověřit. 

Na internetovém diskuzním fóru byli všichni kritici a odpůrci tohoto jednání magistry Olléové nařčeni ze zášti, nenávisti a závisti. Já osobně se opravdu závistivcem a nenávistníkem necítím. Nemyslím si, že kvalita zvířete závisí jen a pouze na jeho původu a ceně. Vážím a cením si všech svých psů, i starých, „nekvalitních" nebo třeba nemocných, ale chov provozuju jen na těch, kteří řádně prošli všemi formalitami k tomu potřebnými, a prokázali nezbytné kvality zdravotní, povahové i exteriérové. Osobní ambice a finanční potřeby si zajišťuju jinak než prostřednictvím chovu psů, a reklamu svým zvířatům, chovatelské stanici či firmě umím zajistit jiným způsobem než jen jejich protežováním v celoklubovém Zpravodaji. Ano, jsou chovatelé a majitelé, jimž v tom nejlepším smyslu slova upřímně závidím jejich psy, ale paní Olléová mezi ně skutečně nepatří. Jí v tomto směru není co závidět! Možná, že kdyby bylo, nemusela by se uchylovat k nekalým praktikám.

Ještě před nedávnou dobou bych sama sebe označila za příznivce paní Hedviky Olléové. Považovala jsem ji za člověka poctivého, slušného a pevného v zásadách i charakteru. Také jsem jí s velkým očekáváním dala svůj hlas na volební schůzi, zaujaly mě její sliby o zkvalitnění chovu a plány na aktivitu v oblasti jeho ozdravení a rozvoje. Jak obrovským zklamáním teď pro mě je skutečnost, že první a jediný počin této funkcionářky je - z mého pohledu - podvod, byť obalený pofiderním pláštíkem legality, si zajisté většina čtenářů dovede představit...


To jsem ale odbočila. Mě osobně se velmi dotýká především morální a etické hledisko této kauzy. Celou záležitost považuji za výsměch, ba přímo plivnutí do tváře, všem poctivým chovatelům a členům Klubu anglického bulteriéra.

O účelovosti spolumajitelství uzavřeného na tuto fenu může pochybovat jen opravdu velmi naivní až zaslepený člověk. Navíc, chov na feně neuchovněné a především neuchovnitelné v Česku se, dle mého názoru, naprosto vylučuje s funkcí a postavením člena výboru KABT. Bez ohledu na to, pod hlavičkou jaké země proběhl! Myslím si, že každý z nás má svůj vlastní nepsaný etický kodex určující hranice, které jsou v jeho lidském konání nepřekročitelné. Čin Hedviky Olléové se neslučuje s Klubovou, chovatelskou, členskou ani základní lidskou morálkou!

  Z výše zmíněných důvodů veřejně žádám magistru Hedviku Olléovou o složení funkce a rezignaci, pokud ji nemíní odvolat Klub sám! Neočekávám ale, že by Klub v současném složení mohl a chtěl v této záležitosti nějak zakročit. Jsem přesvědčená, že sama paní Olléová by měla ze svého činu vyvodit alespoň jeden důsledek a rezignovat na funkci ve výboru Klubu anglického bulteriéra.
Člověk, který se svým konáním nepokrytě vysmívá členům naší organizace, by neměl být ani řádným členem, natož funkcionářem!

Členy představenstva Klubu žádám, aby si uvědomili, že jejich funkce nejsou dědičným doživotním vládcovstvím, ale volenou reprezentací širší zájmové obce. Vezměte prosím na vědomí, že vaši voliči jsou s vaším vystupováním, chováním a jednáním v této kauze hluboce nespokojeni!

  Vyzývám představenstvo Klubu, aby z nehorázného jednání magistry Olléové vyvodilo důsledky, a přestalo prosazovat heslo „co není zakázáno, je dovoleno". Funkcionář Klubu je ve své podstatě veřejný představitel tohoto spolku, a mělo by být naprostou samozřejmostí, že respektuje, prosazuje a ctí nejen psaná pravidla Klubu, ale i ta nepsaná!

Děkuji za čas věnovaný mému dopisu!

V Biskupicích 1.12.2011

MUDr. Lucie Žákovská a Miroslav Fojtách, Biskupice 115, 763 41

spolumajitelé fen anglického bulteriéra Merci of Canterbury a Magic Mystery Asmoddeus, a chovatelské stanice Ecce Bull

""

Konec citátuArchiv aktualit »